Dostępne kursy

Szkolenie jest przeznaczone dla Partnerów Producentów urzadzeń fiskalnych (Dealerów) i związane jest z wdrożeniem M/platform. W ramach szkolenia Partner pozyska wiedzę o M/platform, dostepnych usługach, narzedziach dla Detalisty i Dealerów oraz o procesie obługi Detalistów przystępujących do platformy.